Hoezo belasting over je spaargeld?

Update: 16 juni 2019 Het irriteert me mateloos. Rechtzaken over belasting. Al het gezeur over het betalen van belasting. En al helemaal de verkeerde discussie over belasting over je spaargeld. Let op! Je betaalt helemaal geen belasting over je spaarrekening. Laatst...